Woodlights

Carl Malmsten Furniture Studies

I samarbete med ateljé Lyktan har kandidatstudenterna på möbeldesignprogrammet vid Carl Malmsten Furniture Studies, LiU, som slutprojekt formgivit åtta projektarmaturer med furun som grund.

Resultatet visades upp under Stockholm Furniture & Light Fair i februari 2016.


Cone

Sebastian Dell ́Uva

Inspirationskiss.

Stativ för bord, vägg, golv och tak.

Belysningen går att rikta, höja och sänka samt obehindrat förflytta mellan armaturens olika stativ.

Cone


Dandelion

Linda Anjou

Med hjälp av hävkraften i stativet kan ljuset riktas. Remmen fungerar som en motvikt och fästs på stativet i olika nivåer.

Materialet omsluter ljuset i en överlappande form.

Gjutning av den massiva betongfoten.

Det tunna träfanéret i furu blir transparent när lampan lyser.

Dandelion


December

AnnaKlara Gleisner

Armaturens form hämtar inspiration från karga vinterlandskap och iskristallens struktur med sina kantiga fasetter.

Designskisser.

Mallar i kartong.

På vinterhalvåret krymper furun och tillåter ljus att passera mellan fasetterna.

Armaturkronan.

December


Helio

Olivia Öberg

Armaturen är ritad med inspiration från astronomiska instrument och solsystemet.

Ljuskällan är i centrum och belyser det som omger och det som kretsar omkring den.

Tillkapade ämnen för konstruktionen.

Lampan och dess omgivande ringar är ställbara och användaren kan interagera med armaturen för att påverka ljusbilden.

Helio


Knall

Linnéa Werme

Den traditionella huggkubben översatt i stiliserad form.

Materialets mjukhet, som gör att den lätt får defekter, har farmhävts och blivit till dess styrka.

Bearbetning av delarna till skärmen.

Den kluvna och borstade ytan påminner med sina sprickor och ojämnheter om åldrade stubbar.

Knall


LO5

Anders Henckel Nielsen

Lampsystemet bygger på att samma element kan utföra flera olika funktioner för olika platser i hemmet.

Genom att addera delar kan lampan ändras från en taklampa till bord- eller golvlampa.

LO5


Nock

Markus Barvestig

Tillverkningsprocessen har en central roll i armaturen där traditionell tillverkning av strängpressad aluminium översatts till trä.

Profilerna kan på ett enkelt sätt kapas i varierande längder för att bli till olika produkter i en armaturfamilj.

Profiler i furu.

Genom den sandblästrade ytan förhöjs furuns egenskaper, dess ådring och struktur. Den justerbara upphängningen blir en synlig dekorativ detalj.

Nock


Take away

Åsa Persson

Armaturen är baserad på idén om att människor ska kunna vara fria att ta med sig ljuset dit de behöver.

En enda ljuskälla som går att använda i olika situationer där den hängs upp på en krok eller läggs på en yta.

Kroken med sin solida och skulpturala form är dekorativ i sig själv då armaturen används på annat håll.

Take away


Woodlights på Stockholm Furniture & Light Fair

Projektet i sin helhet visades upp i Malmstens monter i Greenhouse. Ett urval visades även upp i ateljé Lyktans monter.

Greenhouse, Stockholm Furniture & Light Fair 2016.


Not
Carl Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet, har sin verksamhet på Lidingö i Stockholm med utbildningsprogram inom möbeldesign, -snickeri, -konservering och -tapetsering.

Foto
ateljé Lyktan
Dokumentationsbilder, Respektive formgivare
Armaturerna, Olof Grind