Loading...

Ateljé-projekt: Kaptensbron

Kaptensbron är Malmös mest trafikerade gång- och cykelväg med över 10 000 gående och cyklister per dag. Den 50 år gamla bron var i stort behov av renovering och beslut togs att riva den gamla och bygga en helt ny som nu är uppförd. Längs med bron svävar ellipser i två olika storlekar, bestyckade med LED och placerade på 6 m höga stolpar i kolfiber. Även armaturerna är i kolfiber, tillverkade i Ateljén.

Läs mer om Kaptensbron